دانلود رمان جیب بر خیابان جنوبی pdf از محدثه سادات موسوی با لینک مستقیم

دانلود رمان جیب بر خیابان جنوبی pdf از محدثه سادات موسوی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان محدثه سادات موسوی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان جیب بر خیابان جنوبی

راجب دختری به اسم پرینازه که توی بچگی اتفاقاتی میوفته و خانواده شون از هم میپاشه و

مقصر تمام اتفاقات کینه ی کهنه و بزرگی هست که سامان اذر از بچگی توی دلش بزرگ میکنه و

باعث میشه پریناز به راه های نادرست کشیده بشه توی همین بین

وقتی که غرق تو منجلاب گناهه کسی رو میبینه که زندگیش رو تغییر میده

سختی داره جدایی داره اما پایانش عشقی خالص و قشنگه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخو

قسمت اول رمان جیب بر خیابان جنوبی

کاله پشمی مشکیمو جلوتر کشیدم جوری که ابروهای حناییم زیر کاله گم شد لبه های
کاپشن رنگ و رو رفته ی کرمی مو جلوتر کشیدم گوشه ی بازار شلوغ ایستادم انگشت
اشاره مو کشیدم زیر بینیم با گوشه ی چشمام همه جارو زیر نظر گرفتم یه خانوم مسن با
چادر خب این چادر داره مسن هم هست گناه داره چشم چرخوندم و رسید به یه پیر مرد که
از صد قدمی معلوم بود از من نیازمند تره پوفی کردمو چشمم خورد به پسر جوونی با
چشمام مثل گرگ زیر نظر گرفتمش تیپش که خوبه یه شلوار یخی با پیرهن قرمز تنشه
دنبالش راه افتادم آروم و بی صدا با قدم های کوتاه و با خوشحالی دیدم جیب سمت
راستش باد کرده چشمام برق زد لبخندی زدم ولی سریع جمعش کردم و زیر چشمی به
اطراف نگاه کردم همه مشغول کار خودشون بودن پسره هم با تلفن صحبت میکرد تیغ رو
از جیب کاپشنم در آوردم آروم روی دستم کشیدم و از تیزیش مطمئن شدم آروم رفتم
جلو به یه قدمیش رسیدم تیغ رو زدم روی

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …