دانلود رمان جوجه رنگی من pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان جوجه رنگی من pdf از ناشناس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ناشناس میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان جوجه رنگی من

در مورد دختر و پسری هست که دختره میگه تحت هیچ شرایطی

عاشق نمیشه و پسره کاری میکنه که دختره را

عاشقخودش میکنه و یادم نیست که ازدواج میکنن یا صیغه میشن

ماه عسل چند روزه هم میرن و دختره عاشق پسره میشه…

پسره شرکت داشته

بعد از ماه عسل ….دختره میفهمه حامله هست از راه

ازمایشگاه میره شرکت پسره تا خبر بارداریش را بگه که…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان لبخند خدا مینا نصیری

قسمت اول رمان جوجه رنگی من

با صدای زنگ گوشی از خواب بیدار شدم از رو تخت پایین اومدم….

دستو صورتمو شستم….. موھامو باز کردم و شونھ کردم دورم ریختم و با ھمون

لباس رفتم پایین مریم داشت گرد گیری میکرد منو دید گفت: صبح بخیر خانم

– صبح بخیر

مریم : خانم صبحونھ تون آمادست

سر میز نشستم و شروع کردم بھ خوردن ….

وقتی سیر شدم رفتم تو اتاقم جلوی میزباشھ ممنون

آرایش ایستادم کرم زد آفتاب زدم خط چشم

خوشگل ھم کشیدم رژ گونھ قھوه ای بھ

گونھ ھام زدم رژ نارنجی مو ھم زدم کمدو

باز کردم شلوار دمپا مشکی مو گذاشتم رو

تخت مانتو خاکستری کوتاه و تنگ ھم کنارش گذاشتم…..

اومم ھمینا خوبھ پوشیدمشون

موھامو یک طرفھ بافتم روسری مشکیمو

یھ مدل خوشگل بستم از بین ساعت ھام

خوشگلشو پیدا کردم و بھ دستم زدم انگشترا

مو نگاه کردم از بین اوناھم خوشگلشو

برداشتم و دستم کردم کفش مشکی پاشنھ ١٠سانتی

پوشیدم کیف ستش ھم برداشتم دیگھ

چی باید بردارم..؟ آھا گوشیم با مدارکا از رو

پا تختی برداشتمشون یھ اتکلن ھم بزنم

ادکلن فرانسوی ھم بھ خودم زدم تموم شد یھ نگاه بھ

آینھ قدی کردم رفتم پایین روی مبل نشستم  ساعتو

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …