دانلود رمان تکرار بی شباهت pdf از fateme لینک مستقیم

دانلود رمان تکرار بی شباهت pdf از fateme لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان fateme میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تکرار بی شباهت

آیدا دست به کشف بزرگی می‌زنه. کشفی که به خاطر اون پدرش رو از دست داد و حالا اون می‌خواد

خطر کنه و تا آخرش بره. سیلوِرنا، سیاره‌ای ارزشمند که علائم حیاتی اون شبیه زمینه و حالا به دست

دختری کشف شده. آیدا در حال آموزش دیدنه که پا به اون کره بذاره. آیا کسی روی اون سیاره‌ی جدید

زندگی می‌کنه؟ آیا ما انسان‌ها تنها هستیم؟ آیا ممکنه زمین دومی وجود داشته باشه؟ هیچ‌کس نمی‌دونه.

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آواره

قسمت اول تکرار بی شباهت

هیچکس به من نگفت اشتباه کردی، همه گفتند خدا نخواست.

میترسم از آن دنیا، نه برای مرگ.

میترسم بروم کنار خدا بایستم. با چشمهای پر از آب نگاهش کنم و بپرسم:

– چرا نخواستی؟!

در آغوشم بکشد و بگوید:

– من بیشتر از تو میخواستم، تو نخواستی. تو تالش نکردی. تو نجنگیدی. تو اشتباه کردی.

میترسم از آن دنیا. میترسم از این جوااز سازمان بیرون اومدم. از کارم مطمئن بودم.

مطمئن بودم که وجود داره. چند روز دیگه هم جوابش میاومد و من یک کاشف بزرگ

میشدم. کلید انداختم و وارد خونه شدم. بوی قرمهسبزی همهی خستگیم رو از تنم

درآورد. مامان رو بلند صدا کردم که سراسیمه از آشپزخونه بیرون اومد. یک دستش

کفگیر بود و دست دیگهاش قاشقی که به خورشت آغشته شده بود.

_ یواشتر دختر، الهه امتحان داره. بچهام حواسش پرت میشه.

– اِ؟ شرمنده. قرمهسبزی داریم؟

_ آره. رفتی؟ چی شد؟ چی گفتن..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …