دانلود رمان تهی قلبان pdf از زهرا حشم فیروز مستقیم برای اندروید و کامپیوتر و PDF

دانلود رمان تهی قلبان pdf از زهرا حشم فیروز مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا حشم فیروز میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/معمایی/جنایی

خلاصه رمان تهی قلبان

ماهان سالاری دکتر موفقی که همکارش خودش رو تو پارکینگ خونه ی اون حلق آویز می کنه و

اون متهم ردیف اول پرونده ی قتل میشه و از طرفی به خیانت همسر و دوستش پی میبره و

پا تو راه انتقام سختی میذاره غافل از این که…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

دانلود رمان از تلافی تا نابودی زهرا حشم فیروز

قسمت اول رمان تهی قلبان

نگاهم به ساعت رو به روی میزم افتاد و با استیصال از روی صند لی ام بلند شدم با ی ک

دست بارانی ام را از روی جا لبا سی برداشتم و با دست دیگرم گو شی ام را جواب دادم

سلام، جانم؟

صدای هق هق پرنسسم تمام حس های بد جهان را به قلب بی قرارم وار یز کرد

بابایی ؟

دلم برای صدایش پر کشید جون دلم رازان بابا، چرا گریه می ک نی ؟

به سکسکه افتاد و بر یده بریده جوابم را داد: ماما نی رفته بی رون من خیل ی م ی میترسم!

دوباره افکار ضد و ن ق یضم با هم سر جنگ گذاشتند و در آن م یان من سعی در آرام کردن دوردانه ام داشتم

دختر شجاع بابا کیه؟

صدای نفس عم یقش لالایی به خواب رفتن عصبانیتم شد

من م دیگه

حواسش را پرت کرده و از این بابت راضی بودم

پس رازان بابا خیلی شجاعانه الان می ره ت وی اتاقش و درش رو قفل می کنه تا بابایی برسه، باشه؟

کشوی میزم را باز کردم و سوئیچ و کیف پولم را برداشتم بابایی می شه؟

از تو اتاقتون عکست رو بردارم آخه تنهایی خیل ی مسترسم لطفا بزارید..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …