دانلود رمان تنها دور از تو pdf از ماه بانو با لینک مستقیم

دانلود رمان تنها دور از تو pdf از ماه بانو با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ماه بانو میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تنها دور از تو

دلسا به خاطر مشکلات و اتفاق‌های که توی زندگی‌اش افتاده، پا می‌ذاره روی دلش و از کسی که دوستش داره

فاصله می‌گیره تا این‌که بعد سال‌ها، عسل به خاطر حسادت و نفرتش، اون رو از مردی دور می‌کنه که قصد

نزدیک شدن به دلسا رو داره، اما غافل ‌از این‌که اون شخص کسی نیست به جز… به پا کردم طوفان ی در دلم

رمان پیشنهادی:دانلود رمان انتقام عسلی ماه بانو

قسمت اول رمان تنها دور از تو

جان دادم و به سخت ی دل بُریدم
و

ازت دور شدم

عشق تو رو بر ای همیشه کنج قلبم پنهون کرد م

تو ی دنیا م

با خیالت نفس میکش م

و

با تک تک خاطره هام تنهایی غرق م یشم

از این دور ی و نداشتن تو تنهایی درد م یکشم

این حجم دلتن گ ی برام سن گ ین و طاقت فرساست

تنها دور از تو

دستم رو نوازش وار ر وی کمرم کشید م تا شای د از دردش کم بشه

درد م یکنه؟ !

با صدای نگران مونا، نگاهم رو به چش مهای ریز ش دوختم سری تکون دادم و با بیرون فرستادن نفسم لب زدم :

از این مهمون یهای افراطی خسته شدم

در حال ی که پی ش دست یها رو دستمال م یکشی د با لحن حرص دار ی گفت: من رو بگو دارم مُیمیر م ازخستگی!

خرحمالیش فقط مال ماست اون وقت خوش گذرونیش مال بقی ه است، نم یدونم چرا نمیفهمن که مای م آد ///

وای خدا باز شروع کرد ای ن دختر فقط کاف یه ی ک گله کن ی تا سری ع لب به شکایت باز کنه …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …