دانلود رمان تندیسگر عشق pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان تندیسگر عشق pdf مونیکا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مونیکا میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان تندیسگر عشق

داستان درمورد پسری به اسم سعید که جز بچه های انقلابی هستش و

عاشق دختر یکی از تیمسار های ارتش میشه و .

دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

متن اول رمان تندیسگر عشق

پشت پنجره ایستاده است

چشم های درشت و زیبایش از شادی میدرخشد

به استخر بزرگ و پرآب درون حیاط چشم میدوزد،نگاهش را تا

درخت کنار باغچه امتداد میدهد

نسیم پاییزی پرده سفید پنجره را روی او میلغزاند.

عطر گل های یاس مشامش را پر میکند

صدای آیفون در عمارت میپیچد و او به سمت آیفون

میرود مادر وپدر را که میبیند در را باز میکند وبه سمت

در ورودی میدود.

مادر و پدر هردو وارد خانه میشوند و مهرسا خودش را پ

درش آویزان میکند که صدای داریوش بلند میشود

به خشک بودن پدر عادت دارد ولی اورا باز هم دوست دارد و

خجالت نمیکشی مثال بزرگ شدی و ۶۶سالته

دلش برای اوتنگ میشود

گونه پدر را میبوسد و پدرش هم با همان جدیت همیشگی گونهسالم دلم براتون تنگ شده بود

اش را میبوسد و بدون هیچ حرفی به طرف پذیرایی میرود.

به سمت مادرش میرود .مادر اما با محبت تر نسبت به پدر

او را درآغوش میگیرد و میگوید

وسپس گونه مادر راهم میبوسدسالم مامان جونمسالم عزیزم

-دانشگاه خوب پیش میرهبه یاد شیطنت هایش با بچه های اکیپشان که می افتد

لبخندی میزند و میگوید

مادر با لحنی کمی نگران میپرسدعالی مامان عالی

خانه اش ،خانه زیبایی بود که پدرش بعد قبولی در

دانشگاهتنهایی که تو خونه نمیترسی؟

اصفهان آن هم دندانپزشکی برایش خریده بود

پدرش هرچقدر محبت خرجش نمی کند در عوض اورارا از لحاظ

مالی بی نیاز کرده است

به سوال مادرش پاسخ میدهد و میگوید اما من

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …