دانلود رمان تبعید ناخواسته pdf از مهسا عادلی با لینک مستقیم

دانلود رمان تبعید ناخواسته pdf از مهسا عادلی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهسا عادلی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان تبعید ناخواسته

درباره دوتا پسر عمو که مثل برادر هستند ،

و به خاطر رازی پنهان که خودشون  هم خبر ندارن مجبور به تبعید می شن

یه تبعید ناخواسته  ، اجباری  که زندگی این دو پسر رو به کل عوض می کنه

رمان پسشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان تبعید ناخواسته

امیر علی داد زد : بارالس تو روحت اون کاریکاتور چی بود دادی دست استاد ؟

سرمو کج کردم و گفتم:کاریکاتور خودت بود امیر علی جونم ،مگه استادو نکشیده بودی؟

منم دادم قیافه دلچسبشو ببینه

دوید دنبالم که منم دوییدم

دوباره داد زد :خفت میکنم اگه منو بندازه

با خنده گفتم :نترس بادمجون تهران افتی نداره

امیر علی نفس، نفس زنان گفت : بیا بریم دیوونه بسه نفس کم اوردم

رفتم سوار ماشین امیر علی شدم

یهو امیر زد زیر خنده و گفت:دهنتو چطور اونو دادی به استاد؟

حق به جانب گفتم: به آسونی

امیر علی دلش رو گرفت و گفت :وایی بارالس دلم

خودم هم میخندیدم

دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم :بدو بریم

رفت سمت ویال
چون مامان بزرگ پارسال فوت کرد بابابزرگ که

فقط دوتا پسر داشت هر دورو با خودش اورد تو

ویالش

ویالی خیلی بزرگی بود

امیر علی زد به بازوم و گفت: پسر عمو به چی فکر میکنی ؟

سر تکون دادم یعنی هیچی؟

رسیدیم ویال ماشینو پارک کرد پیاده شدیم

و رفتیم داخل با صدای بلند گفتم:مامی زن عمو کجایید هستید نیستید ؟

صدای داد مامان بلند شد:بارالس تو باز اومدی نبودی ارامش داشتیم

امیر علی لبش رو گاز گرفت و گفت: هیـــن زن عمو ارامش شما ما دوتا پسرای دسته گلیم

زن عمو با اخم گفت :مهناز مامان …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …