دانلود رمان تا ته دنیا pdf از سوگند دهکردی نژاد با لینک مستقیم

دانلود رمان تا ته دنیا pdf از سوگند دهکردی نژاد با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سوگند دهکردی نژاد میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

داستان یک دختری که به همکلاسیش به اسم مسعود عاشق میشه و مسعو هم به اون

عاشق میشه ولی ازبس هردو خیلی مغرور بودند که نمی تونند عشق خودشون رو ابراز کنند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عشق در ضربات پنالتی فاطمه اکبری

قسمت اول رمان تا ته دنیا

به شیشه زد از ماشین پیاده شدم بفرمائید یک دستش به کمرش بود خانم شما خوشکلید

یا خیلی زرنگ تشریف دارید به چهره عصبانیش چشم دوختم و با حاضرجوابی گفتم :

اگه عاقل باشید می فهمید که هر دوتاش و شروع کردم به قفل کردن ماشین گوشه

لبش با تبسمی طعنه گر پائین آمد : در مورد اینکه زرنگید شکی نیست ولی در

مورد اولی سرش را تکان داد : زیاد مطمئن نیستم از ذهنم گذشت چه بی ادبه خشمم

را فرو خوردم انگار که نشنیدم :لطفا برید کنار عجله دارم خودش را کنار کشید و

دستش را دراز کرد بله خواهش می کنم خانم بفرمائید ماشینتون را که پارک کردید

باید هم برید از چشماش گدازه های آتش بیرون جهید به صورتش زل زدم ببخشید

منظورتون از این حرف چی بود دوباره نیشخند زد و دستش را روی صورتش کشید

عجب بابا رو را برم تو که دیدی من دنده عقب رفتم تا اون ماشین از پارک دربیاد و

من جایش برم تو از راه نرسیده از روبه رو آمدی و همان جا پارک کردی واقعا که

لبهایم را جمع کردم و لبخندم را به زحمت قورت دادم یه پیشنهاد دارم از این به بعد

سریعتر عمل کنید زرنگ توی این دوره و زمونه زیاد شده و راه افتادم نه خانم زرنگ

زیاد نشده دخترهای لوس و از خودراضی زیاد شده عصبی برگشتم…

 

 

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …