دانلود رمان بیداری دل pdf از زهرا متین با لینک مستقیم

دانلود رمان بیداری دل pdf از زهرا متین با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا متین میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بیداری دل

داستان درباره ی دختری به اسم عطیه هستش که در یک خانواده ی پولدار

مشغول به خدمتکاری است عطیه عاشق فریبرز پسر خانواده میشود اما فریبرز

برای تحصیل به خارج از کشور میرود و در انجا با دختر ایرانی ازدواج میکند و …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان چکه چکه عشق

قسمت اول رمان بیداری دل

اشك مانع از ان مي شد كه بخو بي نگاهش كند تمام وجودش ماالمال ازغمي ژرف وبي انتها بود مي انديشید با رفتن

فريبرزوفرزانه چقدر تنها خواهد شد جد ايي از أنآن، بخصو ص فريبرزكه جانش به او بسته بودء بشدت

اندوهگینش مي كرد مگرنه اينکه سالها دركنار يکديگر بودند و الفتي ناگسستني میانشان شکل گرفته بود: هر چند

أن دو فرزندان شازده امیربهادرخان بو دند واو دختر خدمت كار خانه اين دلیل نمي شد ازعشقي كه به فريبرز

داشت، چشم بپوشد همچون مرغي سركنده بال و پر مي زد وزار،زارمي گريست چگونه مي تو انست به آساني

تمامي آن سالهای دلپذيرو پرخاطر ه را فراموش كند؟ سالهايي كه لحظه به لحظه اش سراسر شو ر جواني و دلبستگي

بود امیربهادرخان كه عنوان شازده را ازگذشتگانش با خود داشت، همچنان اصالت تبار خود را حفظ كرده بود؛ مردی

متشخص و تحصیلکرده با چهره ای جذاب و دوست داشتني و منشي واال ،كه در اولین برخورد هركسي را مجذوب

خودمي كرد و فويبرز درست نسخه ی دوم پدرش بود با همان صالبت وگیرايي با اين تفاوت كه او نرم خو بود ،

وامیربهادر خان مردی بسیار جدی تا حدودی عبوس كه كسي را يارای آن نبود، روی حرف او حرفي بزند يا او از

اوامرش سرپیچي كند فرزندانش را بي نها يت دو ست داشت و مایل …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …