دانلود رمان بیتا pdf از مریم جعفری لینک مستقیم

دانلود رمان بیتا pdf از مریم جعفری لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم جعفری میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان بیتا

بیتا با ضمانت بابک پسر دائیش از کانون اصلاح زنان خیابانی آزاد میشود و

راهی جز همراهی با او ندارد، بابک که سالها عاشق بی تا بوده حتی بعد

از ازدواجش با کامران همچنان قصد حمایت از او و پسرش کیان را دارد

اما بیتا بخاطر… ️

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آنالیزگر زندگیم

دانلود رمان آشیانی از حریر مریم جعفری

قسمت اول رمان بیتا

به آسمان شهریور ماه زل زده بودم انگار جایی بین آن ابرهای در هم دنبال چیزی میگشتم حتی گذشت چند ماه

هم سبب نشده بود به محیط کانون عادتکنم در حقیقت در آن مدت نه تنها با کسی قاطی نشدهبودم بلکه از قبول هر

پیشنهادی برای نزدیک شدم به دیگران کناره گیری کرده بودم دلم میخواست توی الک خودم باشم و فقط فکر

کنم آن افکار خیلی آزارم میداد، ولی مثل کسی که بخواهد خودش را تنبیه کند رنجش را به جان میخریدم

مددکارهای کانون معتقد بودند که باید مدتها تحت نظر روانپزشک دارو مصرف کنم ،اما خودم معتقد بودم هیچ

دارویی مرهم دل زخم خورده ام نیست

صدای یکی از بچه ها سکوت اتاق را در هم شکست:

بیتا، پاشو بیا پایین خواهر راضیه باهات کار داره!

به طرفش برگشتم وبی حوصله پرسیدم:

چه کارم داره؟

دختر شلوغ و سر به هوایی بود شانه باال انداخت و گفت:

من از کجا بدونم؟

اصلاحال و حوصله نداشتم توران پشت چشمی نازک کرد و در حال رفتن زیر لب گفت:

خود دانی؟

روسری ام را مرتب کردم و از اتاق خارج شدم یکی دوتا ازدخترها با زنهای میانسال شوخی های وقیحی میکردند از

میان آنها رد شدم و به طرف پله ها رفتم شنیدم که یکی از آنها گفت:…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …