دانلود رمان بوم نقاشی pdf از یاسی شریفی با لینک مستقیم

دانلود رمان بوم نقاشی pdf از یاسی شریفی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان یاسی شریفی میباشد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی/معمایی

خلاصه رمان بوم نقاشی

همه ی ما بوم های نقاشی ای هستیم که دیگران ما را رنگ آمیزی می کنند اینکه آنها نقاش

ماهری باشند یا نه دست ما نیست،تقدیر ماست حالا یکی می شود سیاه و تاریک مثل شب و

دیگری سفید مطلق!یکی قرمز خونی و دیگری آبی به رنگ آسمان اما آن ابتدا همه بی رنگ بوده ایم

یا شاید بتوان گفت سفید نمی دانم! اما هرچه بودیم حالمان خوب بود پاک بودیم خیالمان راحت بود

می دانی حتی آن بوم سیاه مثل شب هم گاهی دلش برای آن موقع هایش تنگ می شود مطمئن

باش! و شاید سفید مطلق عاشق سیاهی شب شد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نت های هوس مسیحه زادخو

قسمت اول رمان بوم نقاشی

خیره به حرکت لبهایش نگاه می کرد اما صدایش را نمی شنید انگار!

دلش براي او تنگ شده بود وقتی در در راه خانه به او زنگ

زد و گفت ساعت هشت شب در خانه ي

خودش منتظرش است از شدت ذوق بی خداحافظی گوشی

را قطع کرد و دوید همه چیزدریک ثانیه از یادش

رفت نبودن سه ماه اش بی توجهی هایش حتی حالت

خوبه هاي ماهی یکبارش که همیشه کفریش میکرد را

هم فراموش کرد

او که تمام اصولش را بخاطرش زیرپا گذاشته بود یک ربع

مانند کودکان دبستانی براي رسیدن به خانه

می دوید که اشکال نداشت،داشت؟

بعضی ها در زندگیمان هستند که انگار واقعا وجود ندارند

تلخ دور غیر قابل پیش بینی اما به اندازه ي

تمام نبودن هایشان عزیز و دوست داشتنی اند کاري

هم نمی شود کرد دست خودمان نیست انگار

به خانه که رسید همه چیز رنگ و بوي قشنگی داشت

مدت ها بود به خانه ي…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …