دانلود رمان بهار عشق pdf از راحیل.م با لینک مستقیم

دانلود رمان بهار عشق pdf از راحیل م با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان راحیل م میباشد

موضوع رمان : اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان بهار عشق

با شنیدن فریادهای پدرم سـرمو از کتـاب برداشـتم

 غلط کرده مگه از رو نعش من رد شه دختره ی احمق

مگه مردم مسخره ی مان یـه روز میگـه میخـوام یـه روز

تقصیر دختر من بود پوستشو میکندم میگه نمیخوام اگه

اون داداشــمه خیلــی بهــش رو داده امــا خــودم آدمــش

میکنم

صدای مادرم اومد _ اقامحمد تورو خدا آروم باش

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدا عشق را واسطه کرد

قسمت اول رمان بهار عشق

_چی چیو اروم باشم خانم این دختره واسه من پیرمرد ابرو نزاشته ولی کور خونده

اگه اون داداشم نتونست ادبش کنه منکه نمردم خودم اینکارو میکنم

بازهم صدای مامان ولی اینبار با موجی از نگرانی شنیده شد _باشه شما درست میگید ولی

حرف مامان باکوبیده شدن در که نشونه ی خروج بابا از خونه بود ناتموم موند

یکسال پیش هم شاهد این اتفاقها بودم خواهر بزرگم وارد عشق ممنوعه شد

توقلمرو این خونه هرچیزی که برخالف میل و خواسته ی بابا باشه حکم ممنوع به اون زده

میشه هما تنهاواولین کسی بود که پای روی این حکم

و قانون گذاشت و روی اون خط باطل کشید باباهم این قانون شکشنی همارو بی جواب نزاشت

بعداز دعوای حسـابی و یـه فصـل کتـك و طـرد شـدن

هما رو راهی خونه ی بخت کرد همیشه یاد هما اشك رو از

چشمهام سرازیر میکنه اشك بخاطر دلتنگی خواهری که۳

فقط خواهر نبود ؛ دوسـت رفیـق سـنگ صـبور ! ولـی

حیف بخاطر یه انتخاب که از نظـر پـدرم غلـط باشـه

این رابطه قطع بشه البتـه منـو مامان دور از چشـم بابا

بااون در تماس هستیم ولی خب مگه میشه شنیدن صدارو با دیدن مقایسه کرد؟!

حالا هم بعد از یك سال آرامش خونه های…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …