گهر رمان

دانلود رمان بنفشه pdf از mahtabi22 مستقیم / به همراه متن و خلاصه

دانلود رمان بنفشه pdf از mahtabi22 مستقیم

دانلود رمان بنفشه pdf از mahtabi22 مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان mahtabi22 میباشد

موضوع رمان: عاشقانه
خلاصه رمان بنفشه

داستان درباره ی دختر بچه ای ۱۲ ساله ست که پدر مادرش از هم دیگه جدا شدن مادر اوکه

از جوانی بیماری افسردگی داشته پس از بدنیا اومدن بنفشه در بیمارستان روانی بستری

میشه و پدرش از مادرش طلاق میگیره اون که بنفشه رو مقصر میدونسته نسبت به بنفشه

هیچ توجهی نداره و همین باعث میشه که این دختر در مسیر زندگی گمراه بشه و خوب از بد رو

تشخیص نده، تا اینکه با ورود دوست صمیمی و شریک پدرش یعنی سیاوش ۳۵ ساله به زندگی اونها احساسات

جدیدی در بنفشه شکل میگیره و……

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه

قسمت اول رمان بنفشه

اﺳﻤﻢ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺳﺖ، دوازده ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﻛﻼس اول راﻫﻨﻤﺎﻳﻴﻢ، ﻫﻨﻮز دوره ي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ام

ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه، وﻟ ﻲ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻴ ﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻢ .از ﺧﻴﻠﻲ

ازﻳﻦ دﺧﺘﺮﻫﺎ ي ﻟﻮس و ﻧﻨﺮ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮم .درﺳﺘﻪ ﺑﺎﺑﺎم ﻫﻤﺶ ﺑﻬﻢ ﻣ ﻲ ﮔﻪ

اه ﺑﺮو اوﻧﻮر ﺑﭽﻪ، اه ﭼﻪ ﺑﭽﻪ ي اﻋﺼﺎب ﺧﻮرد ﻛﻨﻲ، اﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻪ

ﺧﻮدم ﻣﻲ دوﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣ ﻲ ﻛﻨﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺳﻦ و ﺳﺎﻟﻪ؟ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺪ و ﻫﻴﻜﻠﻪ؟

ﺗﺎزه ﻣﻦ ﺧ ﻴﻠﻲ ﻫﻢ رﻳ ﺰه ﻣﻴﺰه ﻧﻴﺴﺘﻢ، اﮔﻪ ﻳﻪ ﺑﺎر ﺑ ﻴﺎﻳﻦ

ﻛﻼﺳﻤﻮن ﻣ ﻲ ﻓﻬﻤ ﻴﻦ ﻛﻪ از ﺧ ﻴﻠﻲ از ﻫﻤﻜﻼﺳ ﻴﺎم ﻗﺪم ﺑﻠﻨﺪﺗﺮه .ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻤﻤﻮن ﻣﻨﻮ ﻣ ﻴﺰ

ﺳﻮم ﻧﺸﻮﻧﺪه .دوﺳﺘﻢ ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎل دﻳ ﮕﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ

ﻣﻨﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻴﺸﻤﻮ دوره ي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دارم، اون ﻣﻮﻗﻪ دﻳﮕﻪ ﻛﺴ ﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ،

ﻧﻴﻮﺷﺎ ﺧﻮدش ﻛﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪه، ﻣﻦ ﻣﻲ دوﻧﻢ ﺑﺮم

ﻛﻼس دوم راﻫﻨﻤﺎ ﻳﻲ دﻳﮕﻪ ﺑﺰرگ ﻣﻴﺸﻢ، ﭘﺲ دﻳﮕﻪ ﺑﻬﻢ ﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ

ﻳﻚ ﻧﻔﺲ ﺣﺮف زده ﺑﻮد .آن ﻫﻢ

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.