دانلود رمان بمان تا بمانم pdf از ناشناس با لینک مستقیم

دانلود رمان بمان تا بمانم pdf از ناشناس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ناشناس میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان بمان تا بمانم

ساعتهاست به عکس دونفره مان که تصویر زمینه کامپیوترم بود

خیره شده بودم ، چشمم میسوخت ، سرم درد میکرد از

بس خاطراتم با او را مرور کرده بودم ، انقدر بین خاطرات گشتم و

چرخیدم که سرگیجه گرفتم ، دلم میخواست بخوابم ،

دلم میخواست چشمان خسته ام را برای لحظاتی کوتاه ببنیدم و

برای لحظه ای کوتاه ذهنم از یادآوری خاطرات شیرینم

آسوده باشد ، خاطرات شیرینی که االن برایم تلخ بودند …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان چشمات سگ داره مسیحه زادخو

قسمت اول رمان بمان تا بمانم

ساعتهاست به عکس دونفره مان که تصویر زمینه کامپیوترم بود

خیره شده بودم ، چشمم میسوخت ، سرم درد میکرد از

بس خاطراتم با او را مرور کرده بودم ، انقدر بین خاطرات گشتم و

چرخیدم که سرگیجه گرفتم ، دلم میخواست بخوابم ،

دلم میخواست چشمان خسته ام را برای لحظاتی کوتاه ببنیدم و

برای لحظه ای کوتاه ذهنم از یادآوری خاطرات شیرینم

آسوده باشد ، خاطرات شیرینی که االن برایم تلخ بودند …

میخواستم ازشان فرار کنم اما دلم نمی امد ، آخه من فقط

میتوانستم عشقم به او را با این خاطرات در میان بگذارم …

من عرفان را فقط در قلبم داشتم و در ظاهر برای کس دیگری

بود … از بیرون صدای همهمه و شادی بقیه را میشنیدم ،

آنها شاد بودند و من عذاب میکشیدم ، همیشه همین طور بوده

در بین شادی بقیه جایی نداشتم ، اصال حق نداشتم شاد باشم ،

من سگ کی باشم که بخوام لحظاتی به شادی زندگی

کنم … همیشه از پدر و مادرم دور بودم چه قبلها و چه

االن که نزدیک دوساله اومدم و با پدر و بزرگ و مادر بزرگ

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …