دانلود رمان برگ ریزان دلم pdf از حنانه محبی زاده با لینک مستقیم

دانلود رمان برگ ریزان دلم pdf از حنانه محبی زاده با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان حنانه محبی زاده میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/غمگین/انتقامی

خلاصه رمان برگ ریزان دلم

رزا و امید دختر عمو پسر عمویی که بالاخره بعد از دو سال دوستی دور از خانواده

بالاخره با هم ازدواج می کنن اما یکی از دشمنای امید،برای زمین زدنش تنها

نقطه ضعف امید رو رزا میدونه و چی بهتر از اینکه عشق اونو..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان یه شهر باهام بده

قسمت اول رمان برگ ریزان دلم

مامان_رزا، مامان جان حالت خوبه؟ باز کن در رو رزا

همونطور ک حرف میزد، پشت هم ب در دستشویی میکوبید، و صدای

نگرانش ب گوشم میرسید

نگاهی تو آینه رو شویی ب صورت رنگ پریدم، میندازم

در رو که باز میکنم، مامان با دیدن صورتم هینی میکشه و رو گونش

میزنه

پاهام سست میشن، چشمام سیاهی میره وهر لحظه منتظر برخوردم با

زمینم ک کسی دست زیر زانوهام میندازه و بغلم میکنه

از حس بوی تنش، باز دوباره تهوع میگیرم

انگاری متوجه میشه ک کمی از خودش فاصلم میده

صورتم رو برمیگردونم و نگاش میکنم نگاهی ب چشمای بی حسش

میکنم ک ی زمانی وقتی نگام میکرد چشماش برق میزد ولی االن

حتی زنده بودن و نبودنم هم شاید دیگه واسش اهمیت نداشته

باشه روی تخت اتاق میخوابونتم، و ب سمت کیف پزشکیش میره گوشی و

فشار سنجش رو میاره و فشارم رو میگیره با دیدن فشارم اخمی بین

دو ابروش میشینه و از جا بلند میشه و از اتاق بیرون میره

با بیرون رفتنش، قطره اشکی بی رحمانه، روی گونم سر میخوره

چشمام و میبندم و خوش اخالقی هاش، لبخندای از ته دلش

مهربونیاش توجه هاش جلو چشام رژه میرن

قطرات اشکم باهم مسابقه میزارن و هر قطره، سریع تر از قبلی از چشم

سرمیخوره ….

با….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …