دانلود رمان بت شکسته pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقیم

دانلود رمان بت شکسته pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه رنجبر میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بت شکسته

می شکنم همه چیز را خود را تو را هر چیز که مرا یاد تو می اندازد

من شکسته ام زخمی ام تکیه نکن به من زخم هایم دلخراش است طاقتم را طاق می کند

حتی برای نوازش و مرهم هم کنارم نباش دور شو از من که من به خود هم رحم نخواهم کرد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عادلانه نیست فاطمه رنجبر

قسمت اول رمان بت شکسته

سر درد امانش را بریده بود کالفه به دختر روبرویش نگاه کرد و برای بار هزارم تکرار کرد

_برو کنار بذار رد شم داری عصبیم می کنی، چرا دست از سرم بر نمی داری!؟ تا کی می خوای آویزونم

باشی؟ نگام کن، تو من نه احساس پیدا میشه نه هیچ چیزی که بدردت بخوره مثل اینکه یادت رفت با یه بت

روبرویی نه یه آدم خودت روم این اسم رو گذاشتی یادته که؟

جانان ایستاد و در چشمانش خیره شد چشمانی که مانند یخ بود هیچ حسی در آن دیده نمی شد فقط نفرت

بود و نفرت بغضش را پایین داد و گفت:

_تا کی می خوای از همه دور باشی؟ نگام کن مهراد، فقط یکبار، برای یه لحظه بهم فکر کن

منم جانان همبازیه بچه گی هات یادته چقدر هوام رو داشتی،همش جلو همه می ایستادی بخاطر من یادته؟

دستش مشت شد نفرت چشمانش ته اعماق وجود را می سوزاند ولی این دخترک چشم آبی دست بردار نبود

با دقت به او نگاه کرد دختر زیبایی بود چشمان آبی و کشیده، ابرو های کوتاه گونه برجسته، لب های کوچک

و بینی سرباال ترکیب صورتش ریز و زیبا بود ولی برای مهراد آن چیزی نبود که او می خواست او هیچ …

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …