دانلود رمان بترس از من pdf از راز_س لینک مستقیم

دانلود رمان بترس از من pdf از راز_س لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان راز_س میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/انتقامی

خلاصه رمان بترس از من

خانواده ی اسکندری، یه زندگی آروم دارن تا اینکه…آدم جدیدی به همسایگیشون اسباب کشی می کنه و

این آدم همزمان با خودش عشق و نفرت می یاره رازهایی بر ملا میکنه که زندگیشون دستخوشِ…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آواره

از خواب پریدم از کابوس به نظر می رسید ازمرگ برگشته باشم نگاهی به جای خالی کنار دستم

انداختم سکوت و آرامش اتاق را صدای حرکتپاندول ساعت می شکست نشستم لب تخت بند چراغ

را کشیدم و اجازه دادم نور زرد المپ کوچک، وارداتاق شود خانه نیامدنش اول ین بار نبود پی عقربه

های ساعت چشم هایم را باریک کردم به لطف تالشمبرای مطالعه چشم هایم ضع یف تر از قبل شده بودند

باید در فرصتی به دادشان می رسیدم سعی کردم به خودم دلداری دهم به ترس هایی که به

تنهایی این ساعت از شب ختم می شد به خودم وعدهی »کار دارد«، »سرش شلوغ است« داده و بلند

شدم رو فرشی های سبک را پا زده و در نیمه باز رابازتر کردم کار هر شبم بود نیمه بازش می گذاشتم

به امید آمدنش که وقتی چفت در را می بست بهصدایش چشم باز کنم پذیرایی پنجاه متری را پشت

سر گذاشته و از سه پله ای که به اتاق بزرگ آپارتمان ختم می شد، بالا رفتم

در قفل شده ی سفید رنگ را آهسته باز کردم خواببود در میان لحاف سیاه و سفید رو تخت ی اش و

بین بالشت ها ی رنگی اش خواب بود با دیدن لباسهای پخش شده اش روی زمین وارد شدم لباس ها

را در زیر نور ی که از بیرون به داخل می تاپید، جمعکرده و روی صندلی سفید مقابل میز تحر ی ….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …