دانلود رمان بالاتر از سیاهی pdf از آریا امینی-نگین حسینی با لینک مستقیم

دانلود رمان بالاتر از سیاهی pdf از آریا امینی-نگین حسینی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آریا امینی-نگین حسینی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/

خلاصه رمان بالاتر از سیاهی

دو خواهر دوقلو به نام مانیا و ساحل

دوقلوهای ناهمسان

که هیچ شباهتی به هم ندارند.

مانیا عاشق میشود و با مرد مورد علاقه اش ازدواج میکند اما ساحل

پدرش اجازه نمیدهد که با پسر موردعلاقه اش ازدواج کندو….

روزگار مانیا وقتی سیاه میشود

که خواهر و همسرش را شب تولدش درحال رابطه میبیند و  وقتی که پدرش مانیای باردار

را مجبور به سقط جنین پنج ماهه اش برای حفظ ابروی ساحل میکند و …………

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گیسوان نارنجی

قسمت اول رمان بالاتر از سیاهی

یوهوووو من اومدم کسی خونه نیست

ساحل:چرا من هستم بیاتواتاقم

سالم اجی جووونم خوبی ؟؟وای نمیدونی کیاامروز دیدم

کی؟

پویا علیاری همون خواننده خوش تیپه

وای واقعا کجا دیدیش

توی پارک نازلی افتاده بود دنبالم منم داشتم فرار میکردم یه لحظه برگشتم ببینم نازلی

دونبالم هست یانه که خوردم بهشو دوتایی افتادیم زمین

وای نمیدونی چه بوییی میداد چقدر تنش گرم بود وای چشاشو بگو

گمشو دختره بی حیا خجالتم نمیکشه

وا چرا خجالت بکشم تازه نمیدونی چطور نگام میکرد

حتما عاشقت شد نه بیا برو اونور بزار به کارم برسم توام کمتر رمان عاشقانه بخون

مناباش ببین دارم باکی دردودل میکنم

ببخشید شما دارید زرتو پرت)ذرت پرت نکن نیستا( تحویلم میدی نه درد ودل

بی لیاقت

عمته

وای خاک برسرم کدوم عمم وس نشو گمشو بیرون ازاتاقم

احترام پلیسی گذاشتم و گفتم:

چشم ساحل خره

ودررفتم ودرا بستم که صدای دمپایه پرت شدش به در اومد

بدجور توفکر چشمای عسلی پویا جووون بودم)چه زود دختر خاله میشم(عاشق اهنگاشم

امیدوارم بازم ببینمش

صبح بعد ازاینکه از کالس کنکورم تمام شد بانازلی قرار شد بریم رستوران ناهار بخوریم

اخه یک ساعت…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …