دانلود رمان بازیچه تقدیر pdf از مریم دالایی لینک مستقیم

دانلود رمان بازیچه تقدیر pdf از مریم دالایی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم دالایی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان بازیچه تقدیر

نوشين نميداند که چرا همسرش نسبت به او بي تفاوت است در حالي که او هوروش را ميپرستد

روزي دوستش رماني را که نوشته به او ميدهد تا نوشين نظر خود را در بار رمان او بگويد نوشين

از اسمهاي داستان ميفهمد که اين داستان زندگي هوروش است و در آن به عشق هوروش به الهام پي ميبرد در حالي که…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رویای با تو بودن

قسمت اول رمان بازیچه تقدیر

مثل هر غروب بعد از گذراندن یک روز تنهایی و سرگرمی با کاهراي خانه روي مبل روبروي در ورودي نشسته وانتظار

ورود مرد رویاهاش را می کشید. مرد جذابی که با دو چشم سبز و نافذ و ابروانی کشیده و پرپشت با هر نگاه لرزه بر

اندامش می انداخت و دلش را به سوي عشق می کشید. اما این مرد چرا همیشه ساکت و متفکر بود؟ چه چیزي او راتا

این حد منزوي ساخته بود؟ این سوالی بود که می دانست هیچ کس جوابی براي آن نداشت و یا اگر هم جوابش رامی

دانست از او پنهان می کرد.

موهاي مشکی و بلندش را با گیره اي قرمز پشت سرش بسته و آرایش کمرنگی کرده بود تا بتواند به بهترین نحو

رضایت او را جلب کند. چندبار تصمیم داشت موهایش را رنگکند اما با مخالفت او روبرو شده بود. او هیچگاه داد وفریاد

نمی کرد اما لحن کالمش چنان قاطعانه و سرسخت بود که راه را بر هر اعتراض و چون و چرایی سد می کرد. بعد ازنگاه

به ساعت بلند شد و جلوي اینه رفت. تا آمدن او پنج دقیقه وقت باقی بود و او مثل همیشه سر وقت می رسید بدونکوچکترین تاخیر.

به تصویر خودش ….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …