دانلود رمان بازگشت احساس pdf از ت.ملک با لینک مستقیم

دانلود رمان بازگشت احساس pdf از ت.ملک با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ت.ملک میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان بازگشت احساس

انسان باید گاهی برگرده به عقب

گذشته خودشو ببینه و با الان خودش مقایسه‌ش کنه

ببینه که همون آدم قبلی هست یا عوض شده

خوب بوده،بد شده یا بد بوده،خوب شده

دلیل خوب یا بد شدنش چی بوده منطقی بوده یا الکی

ین دقیقا چیزی هست که بعضی از ماها نمیتونیم درکش کنیم

مثله بعضی از شخصیت‌های این داستان خوب یا بد!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان مرگ ماهی فاطمه حیدری

قسمت اول رمان بازگشت احساس

بعد از چند دقیقھ سیناھم از اتاقش بیرون اومد

واوووو دمت گرم فرانک با چھ تیکھ ای میپریایی! از ت

یپش ھرچی گفتم کم گفتم! سینا ھمیشھ اھل تیپ اسپرت بوده و

از تیپ رسمی و کت شلوار بدش میاد ا

لانم تیپ اسپرت زده بود و جالب اینجاست اونم قھوه ای و سفید بود

با دیدن من چشاش برق زد اومد جلو و گفت:

-حیف وقت نداریم وگرنھ یھ لقمھ چپت میکردم خوشگلھ

لبخندم جمع شد خوشگلھ گفتنش منو یاد محسن

آشغال انداخت وای کھ اگر سینا جریانو میفھمید دھنمو

سرویس میکرد

از خونھ بیرون رفتیم و سوار ماشین سینا شدیم

مامان آرایشگاه بود و از اون طرفم قرار بود با شاھین

برن محضر بھ محض اینکھ سوار شدیم دست سینا اومد طرف پام

خوبی ماشین این بود کھ ھم شیشھ ھاش دودی بود

ھم دنده اتومات سینا کھ دستش بھ سد محکم جوراب

و مانتوی بلندم خورده بود، غرید:

-اون لامصبو بده بالا ھزار بار گفتم وقتی با منی یھ چیز کوتاه و راحت بپوش دامن پات کن

حرصم گرفت برای ھمین با لحن تندی جواب دادم:

-حالا یھ بار منو انگولک نکن آسمون بھ زمین میاد؟!

اخماشو برد تو ھم و از

پایان خوش

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …