دانلود رمان بادیگارد ریزه میزه ارباب pdf از نسترن قره داغی با لینک مستقیم

دانلود رمان بادیگارد ریزه میزه ارباب pdf از نسترن قره داغی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نسترن قره داغی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/کمدی/معمایی

خلاصه رمان بادیگارد ریزه میزه ارباب

بادیگارد ریزه میزه ارباب، روایت گر زندگی پسری است که به دلیل بد کاره بودن

مادرش و دردهایی که پدرش کشیده از همه زنها متنفر.

اما دل می‌بازه به دختری که دختر نیست، و بادیگارد ریزه میزه ای که خودش مجبور کرده، ب

رای یکی دو هفته جلوی مادر بزرگش، نقش دختر بودن و نامزد اون بودن و بازی کنه.

چیکار می‌کنه ارباب با این عشق ممنوعه؟!

می‌تونه بدست بیاره پسری و که شاید ریزه میزه باشه، اما مرد بودنش سر زبون خاص و عامه؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ترگل

قسمت اول رمان بادیگارد ریزه میزه ارباب

وایستادم و به دور و بر نگاه کردم..

با دیدن الیاس که پشت اون گل گنده دستش بال بال میزد ببینمش دستم و

روی دسته چمدونم گذاشتم و به سمتش حرکت کردم..

اونم به طرفم اومد و خودش و بهم رسوند

الیاس: سالم اقا خوش اومدید خوب هستید بفرماید..

گل و به طرف گرفت که صورتم و عقب بردم واخم کردم و گفتم:

ببرش اونور مگه نمیدونی به گل حساسیت دارم..

سریع گل و ازم دور کرد و اب دهنش و قورت داد و گفت: ع.. ببخشید

اقااز یاد برده بودم.

بدون این که جوابش و بدم به سمت خروجی حرکت کردم که چمدونم

از دستم کشیده شد..

به عقب برگشتم که گفت: من میارم براتون..

دوباره راه افتادم و از فرودگاه خارج شدم..

الیاس سریع به سمت ماشین رفت و چمدون و تو صندوق گذاشت..

سوار ماشین شدم و اونم سوار شد..

ماشین و راه انداخت که گفتم: برو خونه خودم…

از تو ایینه بهم نگاه کرد و گفت: ولی اقا…

وسط حرفش پریدم و گفتم: ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …