دانلود رمان این عشقه pdf از شعله با لینک مستقیم برای اندروید و کامپیوتر

دانلود رمان این عشقه pdf از شعله با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شعله میباشد

موضوع رمان عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان این عشقه

من اه برو ديگه حمال جو بکش کنار اآلن پليس ميگيرتم د برو ديگههه .

بيتا داري چه گوهي ميخوري

من همون گوهي که جناب عالي ميل ميکني

بيتا من مث تو موقع گيم بازي کردن با کاراکتر گيم حرف نميزنم

من به تو ربطي نداره

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخو

قسمت اول رمان این عشقه 

بيتا مرحله چندي

من آخراشم

بيتا پس مونده به من برسي

من تو برو نامزد بازيت و بکن ترو چه به wanted most

بيتا من ميدوني چند تا گيم بازي کردم تمومشون هم کردم

من آره يادمه آساسين و که بازي ميکردي کم مونده بود شلوارت و خيس کني

بيتا تازه رفتم ۳ شم خريدم وسطاشم

من چشمات و انگشتات با هم سالمت

بيتا مهسا نمک نريز بيا اين عکس هاي من و

بزن تو فايل کامپيوترت ميخوام فرمتش کنم حيفه

از گيم خسته شدم بستمش

من بده

مموري بيتا رو گرفتم و گذاشم رو ريدر و کردمش تو درگاه يو اس بي

من واسه مهموني چي بپوشم

بيتا نميدونم فعال ۳ روز مونده ولي من قراره يه پيرهن سفيد خوشگل بپوشم

من يووووووووخ بابا ميخواي سياه بپوش مجلس نامزديته سفيد نپوشي ميخواي چيکار کني

راستي تو که ماشاهلل از وجود لوازم الکتريکي بهره مندي چرا فايل هات وميدي من بزنم

تو لب تاپم بيتا به همشون زدم رو آيپد و psp هم زدم

لي ميترسم چه کنم اين مبين همشون و دستکاريکنه

من نه بابا

بيتا خفه شو

من راحت باش تو بيتا اين چه عکس هاییه انداختي هههههه کجا اينارو گرفتي همه چه

س/ک/سي ان!!!

بيتا يادته گفتم بيا بريم به يکي از اين مهمونياي دوست ميالد نيومدي قر دادي اونجاست

من

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …