دانلود رمان اینجا بدون تو pdf از کیمیا با لینک مستقیم

دانلود رمان اینجا بدون تو pdf از کیمیا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان کیمیا میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان اینجا بدون تو

اینجا همه با سرزمین محبت و عشق بیگانه اند . اینجا دیگر هیچ کس کلام مرا نمی فهمد .

اینجا دیگر هیچ کس صدای دل مرا نمی شنود . هیچ کس بیقراری مرا نمی بیند .

هیچ کس نمیداند این روزها بر من چه میگذرد.هیچ کس این دلتنگی را نمی فهمد

هیچ کس نمی داند بدون او در این شهر سر کردن چقدر سخت است…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بهشت من چشم های توست

قسمت اول رمان اینجا بدون تو

با صدای زنگ در از جام پریدم باال.به طرف در حیاط رفتم،در را که باز کردم مردی با یک جعبه بزرگ در دستش رو

به رویم قرار گرفت ؛که با صدای باز شدن در از پشت جعبه گفت: آقای محمدی نصر ؟

– بله.

– این جعبه برای شماست.

جعبه را گرفتم و برگشتم تو خونه.چند دقیقه ی بعد در حالی که جعبه را گذاشته بودم روی میز و بهش زل زده

بودم،با خودم کلنجار میرفتم تا بازش کنم.با کنجکاوی و ترس و کمی هیجان به طرفش رفتم و بازش کردم.چند تا

آلبوم و چند تا دفتر توی جعبه بود با چند تا عروسک و قلب و چند تا لباس و شیشه ی بچه….

با دیدن وسایل اشک توی چشمام جمع شد و تمام خاطرات جلوی چشمم رژه رفت….

یه شلوار جین با یه تیشرت مشکی و کتونی مشکی پوشیدم و به طرف خانه ی رامان اینا به راه افتادم.زنگ درو که

زدم در سریع باز شد …

باتعجب رفتم داخل و به همه جا نگاه کردم.رامان از یک اتاق بیرون اومد و با هم سالم کردیم و به سمت اتاقش براه

افتادیم.تازه گفت و گویمان داغ شده بود که یهو در اتاق باز شد و یه  دختر….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …