گهر رمان

دانلود رمان او یا دخترش pdf از argh_ava_n با لینک مستقیم / به همراه متن و خلاصه

دانلود رمان او یا دخترش pdf از argh_ava_n با لینک مستقیم

دانلود رمان او یا دخترش pdf از argh ava n با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان argh ava n  میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان او یا دخترش

قصه ی ما قصه ی یه دختره با تنهایی هاش, و یه ادم از یه جایی که

فکرشو نمی کنه می اد تا تنهاییهاش و پر کنه, یه ادم که خیلی چیزارو تغییر می ده.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخو

قسمت اول رمان او یا دخترش

سرمو انداختم پایین  گفتم

بهادر کنی می صحبت من شوهر مورد در داري

می شاز… نگفت چیزي من به مسائل این از کلمه یک ولی بود تماس در من با مدت این تموم که نامرد شوهر یه آره،

اونو دروغاي تموم و طوطی یه شدي که هم تو…. کرده فوت فامیلامون از یکی میگه خورد بهم چرا مراسمتون پرسم

دادي تحویلم

بشی دلواپس بیخودي دور راه از خواستم نمی من…

نگه بهت چیزي خواستم ازش من

کاسشونه نیم ریز اي کاسه یه اینا گفتم بهت

گذاشتن عقدو ي برنامه دستپاچه اونقدر که روزي

کنی؟ می ناراحت بخاطرش خودتو بیخود چرا….

شده تموم و گذشته مسائل این

هتل ریم می من با میاي کن جمع نشده،وسایلتو تموم هیچی هنوز

خوامب که بینم نمی دلیلی و….دارم دوست رو هستی دارم،

دوست کورشو دارم، دوست زندگیمو من…. نمیام جایی من

بگذرم علایقم ي همه از

بیفته چشمش به چشمم خوام نمی نیومده،

مردکه اون تا بریم بیا شو آماده گم می بهت

کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

زد صدام اتاقش از هستی

کن ملاحظه خورده یه جلوش لطفاً نداره، خوبی روحیه حال بچه اون بهادر و

اومد ادربه که دادم می بهش غذاشو داشتم آشپزخونه، تو بردمش و گرفتم دستشو بود،

گرسنه هستی اتاق، توگفت

بریم من با میاي تو پیشش، بیاد باباش بزن شه؟ چی که بشه نظرش

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.