دانلود رمان انتقام pdf از شبنم آهنین جان با لینک مستقیم

دانلود رمان انتقام pdf از شبنم آهنین جان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شبنم آهنین جان میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان انتقام

مهسا و مهتاب دو خواهر که در کنار خانواده اش زندگی می کردند؛ مهسا دختر بزرگ

خانواده با یک اشتباه کوچک به قتل می رسد و این از دید خواهرش مهتاب پنهان

نمی ماند مهتاب که می داند قاتل کی هست به دنبال انتقام میرود تا اینکه با میلاد

روبه رو می شود و زندگی مهتاب به طور کل تغییر پیدا می کنند و با حقایق رو به رو می شود….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بازی با عشق شبنم آهنین جان

قسمت اول رمان انتقام

دوباره بوی خاطرات گذشته مشامم را قلقلک داد و مرا به دوباره گشودن دفتر خاطرات گذشته ناچار

کرد. با زدن اولین ورق، همه ی زندگی گذشته ام مثل نوار فی لم در مقابل چشم هایم ظاهر شد و من

به خوب ی می دانستم که با گذشت آن روزها چقدر درد می کشیدم و تالش م ی کردم به ب ی گناهی

کسی که او را ب یشتراز خودم دوست داشتم و مثل چشم هایم به او اعتماد کرده بودم. چقدر جنگیدم

تا به اینجایی که هستم برسم اما به خوبی فهمیدم اراده ی و خواسته ی انسان دست خود اوست و

کسی در این دنی ا نم یتواند به اجبار کار ی را انجام دهد که به آن میل و عالقه ی ندارد. من جنگیدم

برای عزی زترین کس زندگی،

برای کسی که شب تا صبح سرم را در آغوش می گرفت و مرا با حرف های آرامبخش وشی رینش تسال

می داد. کسی که اسم خواهر ورد زبانش بود، اما بعد از فهم یدن کل ماجرا فهمیدم که از او یک

خواهر ی ساخته بودم که در زندگ ی من نقش چندان خوبی….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …