دانلود رمان اشک خورشید pdf از پانیز میردار با لینک مستقیم

دانلود رمان اشک خورشید pdf از پانیز میردار با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پانیز میزداز میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/فانتزی/تخیلی/هیجانی

خلاصه رمان اشک خورشید

موضوع درباره مدرسه جادوگری که قوانین خودش رو داره و دو اصل جادوگر از هم جدا هستند و

فقط اجازه جنگ باهم رو دارند…..اما ایسا فرشته پاکی ها در بین نبرد با سلفوس

شیطان اتشین میفهمد که نمیتواند به او صدمه بزند در واقع نیرویی مانع

جنگ ان دو میشود جوری که هیچ کدام نمیتوانند بجنگندو به هم صدمه وارد کنند……

و این موضوع افسانه قدیمی رو دوباره زنده میکنه و باعث..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سوگند به دست هایت

قسمت اول رمان اشک خورشید

ايسا:
-چي؟؟؟؟خواهش ميکنم ملکه همچين چيزي ممکن نيست!

-ايسا خواهش نکن هيچي به من مربوط نيست اين تصميم با راي شورا گرفته شده…

سرمو به چپ و راست تند تند تکون تکون دادم و گفتم:

اومد نزديک تر و دستم رو تو دستش گرفت دستم طاليي شد طاليي شدن

دستم به خاطر گرده هاي طاليي وجودنه به شورا بگين

دوباره تصميم بگيرن شوخي که نيست پاي جون من طرفه

ملکه اس ملکه اگه يه جايي بشينه يا دست کسي رو

بگيره خالصه هر تماسي داشته باشه اين گردها درون اون

ادم و محيط اطراف رو بررسي ميکنند و اگه داراي سياهي

بود از ملکه حفاظت ميکنند…اينکار ملکه هميشه منو

شاد ميکرد و بهم انرژي ميداد ولي اينبار نه حتي ارامش چشماش بيشتر بي قرارم ميکرد…

اصرار بي فايده اس بهتره برگردي به اتاقتتو ميدوني قوانين چي ميگن

قوانين براي ما و دنياي ما الزمه و اين قانونه، ايسا شورا از تصميمش برنميگرده

اصرار بي فايده اس بهتره برگردي به اتاقلب ورچيده به سمت در رفتم لحظه

اخر با چشماني که نااميدي و برق اشکي که از ترسم بود در ان موج ميزد

برگشتم و گفتم:..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …