دانلود رمان اسمش عشقه pdf از فاطمه بازرگانی با لینک مستقیم

دانلود رمان اسمش عشقه pdf از فاطمه بازرگانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه بازرگانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/همخونه ای

خلاصه رمان اسمش عشقه

زندگی بازی های زیادی با ادم میکنه….

گاهی ما تو این بازیا برنده ایم…گاهی بازنده….

یسنا دختری کنجکاو و باهوشه که متوجه گنگ بودن خانواده

پدریش میشه و دست به کار میشه تا پیداشون کنه….

ولی تو این مسیر چه اتفاقایی براش میفته…

شاید یه حسی تو وجودش پیدا میشه که…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گرداب دل

قسمت اول رمان اسمش عشقه

با خوردن مستقیم نور تو صورتم از خواب نازم بیدار شدم اه اول صبحی کی این پرده

بی صاحب و کشیده کنار ھمون جور ک غر غر میکردم با زور از رو تختم بلند شدم

و با ی چشم باز و ی چشم بسھ رفتم تو دستشویی اتاقم شیر آب و باز کردم و سھ تا

مشت اب یخ زدم تو صورتم بلکھ یکم خوابم بپره موفقم بودم بعد از اینکھ سرو

صورتمو خشک کردم از دستشویی اومدم بیرون ب ساعت خوشمل اتاقم نگاه کردم

اووووف تازه ساعت یازده بود روز تعطیلی چرا نزاشتن من بخوابم اخھ ای خدا

ی نگاه اجباری ب کل اتاقم کردم اتاقمو خیلی دوست داشتم دکورش قرمز مشکی بود

میزتوالت قرمز مشکی کمد قرمز مشکی تخت مشکی با رو تختی قرمز ی طرف

دیوار کلا مشکی ی طرف کلا قرمز عشق اتاقم بودم ینی

نیش باز شدم و بستمو و بدون اینکھ لباس عوض کنم از اتاق زدم بیرون خونھ ما ی

خونھ دوبلکس خوشمل بود ک بابای خودم نقششو طراحی کرده بود اخھ بابای بنده

معماره بعلھ چی فکر کردید….

از پلھ ھای طبقھ دوم ک اخرش ختم میشد ب طبقھ اول سر خوردم پاییین

من:یوھوووووووووووووووو سلام خانواده سلام ایران سلام تھران….

ھمینجور داشتم ب ھمھ سلام میدادم ک رسیدم طبقھ ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …