دانلود رمان ارباب خشن و وحشی من pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان ارباب خشن و وحشی من pdf از بنت الهدی جهانگیری ، بنت الهدی ج با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بنت الهدی جهانگیری ، بنت الهدی ج میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان ارباب خشن و وحشی من

روی صورتم نقاشی شد . با صدای پایی سرم رو طرف صدا برگدوندمب

ا قیافه ی غضبناکی از پله ها پایین می اومد . از ترس خودم رو روی

مبل عقب کشیدم. پایین پله ها یک نگاه بهم کرد . توی نگاهش حرص،

عصبانیت، غم بود. متعجب بهش نگاه کردم .  بی حرف از ویلا بیرون زد .

در رو محکم بهم کوبید چقدر عاشقته صدای تمسخر آمیز طاها،

باعث شد نگاهم را از در بکنم به چشمای پراز تمسخرش بدوزم.

-:چی شده؟ نگاهش را زوم چشمام کرد . یه پوزخند زد. -:گفتم که

عاشقتم توهم عاشقمی -:چی؟ از حرص و عصبانیت دستام شروع به

لرزیدن کرد . با تعجب بهم چشم دوخت حقم داشت تا دیروز فکر

انتقام بودم حالا عصبانی شدم . من تحمل اذیت شدن مارتیا ندارم ..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکار هات من

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …