دانلود رمان اتاق کاهگلی pdf سروش.م با لینک مستقیم

دانلود رمان اتاق کاهگلی pdf سروش.م با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سروش.م میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/ترسناک

خلاصه رمان اتاق کاهگلی

بر اساس رویداد های واقعی هست موضوع اصلی هم واقعیه یک اتاق کاهگلی که

هر کسی در اون اقامت میکنه اتفاق های بدی براش می افته یک اتاق نفرین شده

با اتفاق هایی که قبل و بعدش می افته

رمان بسیار جالب با قلم قوی پیشنهاد میکنم حتما دانلود کنید///

دانلود رمان عرق سگی از مسیحه زادخو

بخش اول رمان اتاق کاهگلی

ترسیده بود می دوید پاهایش درد گرفته بود

در مکانی شبیه جنگل است اطرافش فقط درخت می

دید به نظر می امد کسی دنبالش کرده فقط یک نفر نبود

چند نفر بودند به قصد کشتن دنبالش می

کنند هر لحظه ترسش بیشتر می شد و از میان درخت ها می گذشت

داد و فریاد میزد و درخواست کمکمی کرد همه جا بودند

چهره شان معلوم نبود به میان درخت ها پناه می برد ، اما امن نبود هیچ جا

امن نبود به درختی تکیه داد و نفس نفس زد .

.. رنگش پریده بود و مثل گچ سفید شده بود دستانش میلرزید

مانند سایه هاي سیاهی از اطرافش رد می شدند ..

. به درخت تکیه داده بود و محکم چسبیده بود

کمی استراحت کرد از خستگی نفس هاي عمیق و کوتاهی می کشید

دستش را روي پیشانی اش کشید

انگار دیگر اتفاقی نیوفتاد خیالش آسوده شد

از پشت درخت ، دست بزرگ و سفید رنگی به سمت صورتش

آمد پنجه هایش را به گونه ها و لپش کشید از درخت دور شد

پشت درخت نگاه کرد چیزي ندید

هیچ کسی نبود صورتش زخمی شده بود

و از جاي پنجه ها خون می آمد

پشت سرش صداي خرناس و

نفس کشیدن شنید بیشتر لرزش گرفت ترس مالکش شده بود

چانه ها و لب هایش هم

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …