دانلود رمان آغازی دوباره pdf از الهام عندلیبی با لینک مستقیم

دانلود رمان آغازی دوباره pdf از الهام عندلیبی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهام عندلیبی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آغازی دوباره

زنگ اول بود و امتحان ریاضی داشتیم.به کلی فراموش کرده بودم که امتحان داریم و خودم را اماده نکرده بودم.

نسیم جلوی من نشسته بود.بیشتر زمان امتحان گذشته بود و من به سوالات کمی جواب داده بودم.

معلم متوجه کلاس نبود و با یکی از معلم های کلاس بغلی صحبت می کرد.سریع از جا بلند شدم

برگه نسیم را از زیر دستش بیرون کشیدم و برگه ی خودم را به او دادم و گفتم :جواب بده…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برده ی من

قسمت اول رمان آغازی دوباره

نسیم زیر لب در حالی که عصبانی بود گفت:معلوم هست داری چیکار می کنی؟

گفتم:هیس! فقط جواب بده.

نمی دانم سکینه یکی از همکلاسی هایمان از کجا دید،به طرف معلم رفت،در گوشش چیزی گفت و برگشت.با عجله

اسم نسیم را خط زدم و اسم خودم را روی برگه نوشتم.سرم را پایین انداختم و طوری وانمود کردم که چیزی خبر

ندارم.

خانم معلم جلو امد و گفت:داری چی کار می کنی؟

سرم را بلند کردم و گفتم:هیچی!

خانم معلم برگه را از زیر دستم بیرون کشید،نگاهی به ان کرد و فهمید برگه ی نسیم بوده است.هر دو از کالس

اخراج شدیم و مجبور شدیم بیرون از کالس،پشت در بایستیم.نسیم از دستم عصبانی شده بود،گفت:

– اخه چرا من باید حساب درس نخوندن تو رو پس بدم؟

با شیطنت بهش نگاهی کردم و گفتم:تا تو هستی احتیاجی نیست که من درس بخونم.

با اخم گفت:اره،تا اینطوری خبر بدن و هر دومون رو خیلی مودبانه از کالس بیرون کنن.

گفتم:تو ناراحت نباش،یه درسی به این سکینه بدم که تا عمر داره فراموش نکنه.

روز بعد ورزش داشتیم و بعد از یک هفته منتظر او…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …