دانلود رمان آخرین صاعقه جلد دوم pdf از سمیرا بهدادیان فر با لینک مستقیم

دانلود رمان آخرین صاعقه جلد دوم pdf از سمیرا بهدادیان فر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سمیرا بهدادیان فر میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آخرین صاعقه جلد دوم

رامتین و بهار بعد از مدت‌ها به هم رسیدند و قراره یه زندگی خوب و آرمانی شروع کنند؛

اما سوالی که پیش میاد اینه که آیا واقعا رامتین سر قول و قرارش می‌مونه و می‌تونه به بهارش وفادار باشه؟

و رایان…

داستان زندگی رایان و رازهای پنهانش و این که آیا تا ابد مجرد می‌مونه و

تن به ازدواج نمیده؟ داستان زندگیش چیه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان یک عشق لا یتناهی

قسمت اول رمان آخرین صاعقه جلد دوم

ماگ قهوهام رو برداشتم و مزهمزهاش کردم طعمش بد نبود

به هر حال قهوه بود، نوشیدنی مورد عالقهی من

به دلیل عالقهی زیادم به موسیقی جز اکثر اوقات به کافی شاپهایی

میرفتم که این نوع موسیقی رو پخش کنند؛ اما االن

بهخاطر کمبود وقت مجبور شدم، توی ماشین بخورم

روی صندلی ماشین جابهجا شدم و شناسنامه رو از روی کنسول برداشتم و

به اسم بیگانهای که توش خودنمایی میکرد،

خیره شدم: “امیر مدد خانی”

بهار:

نکن

“نوچ” کشیدهای گفتم و بلندتر تکرار کردم:

نکن!

صدای خندهی ریزش رو مخم بود درحالی که سعی میکردم خوابم نبره،

با چشمهای نیمهباز سرم رو از روی بالش

برداشتم و بهش نگاه کردم لبخند کم رنگی زد و گفت:

بیدار شدی؟
لبهام رو جمع کردم و دوباره سرم رو روی بالش انداختم دوباره

دستهای بزرگش رو جلو آورد و شکمم رو قلقلک داد

کالفهتر از قبل گفتم: رامتین نکن، میزنمتها!

این بار صدادار خندید:

تو میخوای من رو بزنی جوجه؟ اصالً پاشو بزن ببینم چهقدر زور داری!

با حرص به طرفش برگشتم و مشتم رو توی شکمش کوبیدم

که از درد خم شد و توی خودش مچاله شد

با آه…

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …