دانلود رمان آخرین تکرار pdf از نگار فرجیان با لینک مستقیم

دانلود رمان آخرین تکرار pdf از نگار فرجیان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نگار فرجیان میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آخرین تکرار

از کودکی چشمهایش را با عشق باز کرد و و تنها با شنیدن حرفهایی پنهانی

از رویای شیرین عاشقی بیدار گشت و این ماجرای عاشقی پرستو

دختر آرام و تنهای من است

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکار هات من

قسمت اول رمان آخرین تکرار

با عصبانیت ناخون هایم را می جویدم و زیر لب ناسزا میگفتم دنبال

راه فرار میگشتم مامان با خونسردي ظاهري مشغول خالی کردن

پلاستیک میوهها درون سینک ظرف شویی بود ، ولی سر و صدایی

که از ریختن میوهها بلند شده بود چیز دیگري میگفت با حرص به

مامان نگاه میکردم زندگیمو بهم ریخته بود و حالا براي بار دوم

داشت تکرار میکرد مامان در حال باز کردن شیر آب گفت :

– بلند شو برو دنبال کارت ، به اندازه ي کافی اعصابم داغون هست تو

دیگه نمی خواد بیشترش کنی

با حرص گفتم :

_خداروشکر که حداقل اعصابتون داغون هست اگه جاي من بودین

چی کار میکردین ؟ دو سال پیش گفتم من راضی نیستم ، پاتونو

کردین تو یک کفش که زندگی بچه بازي نیست موقعیت به این

خوبی و کی از فامیل بهتر ؟ به حرفهام گوش نکردین و با دستاي

خودتون منو انداختی تو چاه حالا که خودمو از تو اون چاه کشیدم

بیرون و دارم زندگیمو می کنم اجازه نمی دم دوباره بدبختم کنین

مامان سیبی که در دستش بودو داخل سینک پر از آب پرت کرد و به

سمتم برگشت دستهایش را لبه ي میز گذاشت و با حرص گفت :

– خیلی خوب مگه نمیگی از تو چاه اومدي بیرون و داري زندگی

میکنی من که کاریت ندارم ، فقط میگم حماقت نکن اگه خودتو

قایم کنی پشت سرت بیشتر حرف می زنن هرچند همون زمان هم

حرفی نبود یک چیزي بود تمام شد رفت پی کارش اگه کش بدي

موضوعو میگن هنوز چشمش دنبال پسر ماست

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …